Parduotuvės Taisyklės
 
1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.manopatalyne.lt (toliau – Pirkėjas), ir Ingos Budrienės, dirbančios pagal individualios veiklos pažymą Nr. 619163 ,(toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.Visos www.manopatalyne.lt parduotuvėje esančios prekės parduodamos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jeigu pirkėjas nepilnai arba visiškai nesusipažino su taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

3.Pardavėjo tesės ir pareigos

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Dėmesio! Melagingas prekių užsakymas yra neatleistinas, jeigu turėsime motyvų manyti, jog prekės buvo užsakytos siekiant piknaudžiauti www.manopatalyne.lt atsiskaitymo grynais pinigais paslauga - reikalausime atlyginti patirtus nuostolius, taip kaip numatyta LR teisės aktuose.
3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
3.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
3.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas (Veiksnus, sulaukęs pilnametystės asmuo nuo 18 m.)  turi teisę naršyti, bei pirkti  prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Asmenys, kuriems yra nuo 14 iki 17 (imtinai) gali naršyti ir pirkti tik gavę tėvų ar įgaliotų atstovų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai minėto amžiaus asmuo savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Asmenys iki 18 m. amžiaus, neturintys savarankiškų lėšų, tėvų ar atstovų sutikimo naršyti ir įsigyti prekių šioje parduotuvėje negali, už nepilnamečius asmenis ir jų veiksmus atsako jų įgalioti atstovai - tėvai, globėjai, rūpinimosi įstaigos.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 kalendorines dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Šis punktas negalioja pagal specialius reikalavimus specialiai pirkėjui pagamintiems produktams.
4.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, kitose apmokėjimo paslaugą teikiančiose įmonėse (pašte, fizinėse banko atstovybėse ir kt.) arba atsiskaito kurjeriui grynaisiais (jei pirkėjas pasirinko tokį mokėjimo būdą). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.228 (1) straipsnio 1 dalyje pateikta vartojimo sutarties samprata, kurioje numatyta, kad: „Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą“.
4.5. Pirkėjas privalo patvirtinti užsakymą www.manopatalyne.lt parduotuvėje, įsidėjus prekes į krepšelį ir užsakymo nepatvirtinus, pardavėjas užsakymo nevykdo.
4.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Prekių pristatymas

5.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, pasirinktu pristatymo būdu. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją (šiems užsakymams taikomas atskiras prekių pristatymo mokestis) ir visoje ES (šiems užsakymams taikomas atskiras pristatymo mokestis).Preliminarūs prekių pristatymo terminai nurodyti prie kiekvienos prekės, jeigu užsakoma keletas skirtingų prekių, reikia žiūrėti į laiką, kuris yra nurodytas ilgiausias(prekė, kurios pristatymas per 1-2 d.d.+ prekė kurios pristatymo laikas 1-5 d.d, reiškia, kad visa siunta bus pristatyta 1-5 d.d.). Jeigu nėra susitarta atskirai, tai siuntos nėra dalomos ir siunčiamos dalimis, todėl viso užsakymo įvykdymo laikas bus tas, kuris nurodytas ilgiausias. Visi prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. 
5.2. Tikslų prekių pristatymo terminą galima apskaičiuoti tik nuo pranešimo (išsiųsta) gavimo Pirkėjo nurodytu el.pašto adresu. Gavus tokį patvirtinimą apie prekių išsiuntimą, užsakytos pirkėjo prekės gaunamos per 1-2 darbo dienas,  (Lietuvoje).
5.3. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
5.3.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
5.3.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
5.3.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
5.3.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
5.4. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
5.5 Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles įsipareigoja priimti išsiųstas prekes per protingą laikotarpį (2 darbo dienų bėgyje), numatytu pristatančios įmonės darbo laiku (8-17 val.). jeigu siuntinys nėra priimamas nustatytu laiku visos išsiųstos prekės grįžta pardavėjui, o pirkėjas privalo padengi pristatančios įmonės faktinius nuostolius. Norėdamas gauti prekes kitu laiku, nei numatyta šiose taisyklėse, pirkėjas privalo iš anksto suderinti visas sąlygas su pardavėju.

6.Prekių grąžinimas

6.1 Prekės grąžinamos originalioje prekės pakuotėje. Prieš grąžinant prekes Pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju per 7 dienas nurodytu el. paštu (info@manopatalyne.lt)
6.2 Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
6.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Kokybiškos, pagal užsakymą specialiai pirkėjui pagamintos prekės, grąžinti negalima.
6.4. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas). Visais atvejais, kai nėra nustatyta prekės trūkumų pinigai, sumokėti už transportavimą, grąžinami nebus. Taip pat sutikdamas su taisyklėmis, pirkėjas patvirtina, jog kokybiškų prekių (jeigu nepatiks įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas) pristatymą pardavėjui bus atsakingas pirkėjas, savo sąskaita pristatys visas prekes pardavėjo nurodytu adresu.
6.5. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas privalo kreiptis pirmiausia nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš vadybininko vykdyti grąžinimą per kurjerį arba nunešti prekes į nurodytą buveinę.
6.6 Įsigiję netinkamos kokybės prekę, dėl pardavėjo ar gamintojo kaltės, Jūs privalote nedelsiant, ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas, informuoti pardavėją, bei galite grąžinti prekę per 14 kalendorinių dienų, atgauti sumokėtus pinigus, аrba pakeisti prekę nauja, ne žemesnės vertės preke. Tais atvejais, kai yra nustatyta prekės trūkumų, pardavėjas įsipareigoja grąžinti visus, su prekės transportavimu susijusius nuostolius.Virtualioje parduotuvėje Manopatalyne.lt prie kiekvienos prekės yra detalus aprašymas, tad prieš įsigydami prekę rekomenduojame susipažinti su pateikiama informacija. Įsigijus prekę tiesiai iš rankų rekomenduojame ją patikrinti ir apžiūrėti.

7. Pagal užsakymą pagaminti gaminiai

7.1 Pirkėjas atsako už užsakyme pateiktų siuvamos pagal užsakymą patalynės matmenų teisingumą. Kruopščiai pateikite duomenis patalynės pasiuvimui. Jeigu Jūsų užsakymas jau pradėtas gaminti, galimybės keisti matmenis nebus.
7.2 Kokybiška, specialiai užsakyta pasiuvimui patalynė, akivaizdžiai skirta pirkėjui, yra nekeičiama ir negrąžinama.
7.3 Pardavėjas kartu su specialiai pasiūtu gaminiu prideda ir priežiūros, sudėties, kilmės, matmenų instrukciją. Neišmeskite šios instrukcijos. 
7.4 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių sugadinimą, jeigu buvo nesivadovaujama nurodyta prekių priežiūros instrukcija. Prekės, pagamintos iš natūralių pluoštų, gali trauktis, jeigu nesivadovaujama pateikta patalynės priežiūros instrukcija.
7.5 Pardavėjas, atsižvelgdamas į tekstilės technologų rekomendacijas, pasilieka teisę gaminti gaminius šiek tiek didesnius, nei nurodyta užsakyme, priklausomai nuo pateiktų išmatavimų prekė gali būti didesnė (iki 16 cm.) 
7.6 Siuvant pagalvių užvalkalus pardavėjas pasilieka teisę gaminti su kelių (1-2 cm). paklaida. 
7.7 Patalynės užvalkalai gali skirtis nuo atvaizduotų, gali skirtis audinio rašto kryptis. Visais atvejais, jeigu nesusitarta kitaip, užsakyti pagaminimui patalynės komplektai sukerpami vadovaujantis ekonominio naudingumo principu. Taip pat neatmetama tikimybė, kad rašto ar paveikslėlių bus daugiau (esant didesniems patalynės užvilkimams) ir mažiau esant mažesniems išmatavimams. 
7.8 Parduotuvėje manopatalyne.lt pagal kliento pageidavimą gali būti sumažintas jau pagamintas komplektas, ar atskiros jo dalys (pagalvių užvalkalai, antklodės užvalkalai, paklodės). Kokybiškų prekių, kurios akivaizdžiai buvo sumažintos prašant pirkėjui, grąžinti negalima.
7.9. Užsakytos pagaminti prekės pristatomos per 1-15 d.d. Tikslų prekių pagaminimo terminą rasite prie kiekvienos prekės.


8. Bendra atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
8.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1 Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.
9.2. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
9.3 Jeigu pirkėjas per 2 metus, nuo paskutinio apsipirkimo, daugiau neįsigijo prekių ar paslaugų šioje svetainėje, tai tokiu atveju visi duomenys apie tokį klientą yra sunaikinami.

10. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visais kitais, su aptarnavimu ar garantija susijusiais, klausimais prašome konsultuotis telefonu +370 684 672 97 arba elektroniniu paštu info@manopatalyne.lt 

Draudžiama atkurti, kopijuoti, retransliuoti ir publikuoti svetainėje esančią medžiagą ar jos dalis bet kokia forma, jeigu nėra gautas atitinkamas raštiškas sutikimas iš manopatalyne.lt teisėto savininko.